Ordinnlæring og grammatikk

Målet med språkopplæringen er å forstå og gjøre seg forstått. Elevene skal oppleve at de gradvis kan kommunisere på en mer presist måte og i mer komplekse situasjoner. Dette innebærer å ta i bruk et gradvis bredere ordforråd og flere språklige strukturer. Kursmodulen løfter fram aktiviserende metoder for introduksjon og repetisjon av vokabular og grammatikk som skal bidra til automatisering og dypere kompetanse i engelsk og fremmedspråk. 

Vi ønsker å bidra til økt variasjon og motivasjon i ordinnlæringen og grammatikkundervisningen, i tillegg til å legge til rette for mestringsfølelse og progresjon i språkopplæringen. Innholdet i kursmodulen er spesielt rettet mot begynnernivå, men kan også settes inn overfor mer viderekomne språkelever.

Se også Fremmedspråkenterets ressurser:

For mer informasjon ta gjerne kontakt med:

eller last ned vår brosjyre med informasjon (pdf)

 

Publisert 3. juni 2020 09:36 - Sist endret 3. juni 2022 11:41