Språkvalg

Fremmedspråksenteret har lang erfaring med å veilede og motivere elever, foresatte og rådgivere i barne- ungdoms- og videregående skole om valg av språk. Vi ser på språk som fremtidens viktigste kunnskap og et viktig verktøy for å kunne oppnå LK20s krav om, omstillingskompetanse og livslang læring.

Det tilbys foredrag med målsetting om å motivere til veloverveide valg av fremmedspråk. Innholdsmessig gis det et innblikk i mengden av muligheter som åpnes gjennom det å lære et fremmedspråk samt at enkelte praktiske konsekvenser av språkvalg berøres. 

Foredragene er språkoverbyggende og -inkluderende og legger opp til lek, konkurranse og det å vekke nysgjerrighet for fremmedspråk.

Se også Fremmedspråksenterets ressurser:

For mer informasjon ta gjerne kontakt med:

eller last ned vår brosjyre med informasjon (pdf)

 

Publisert 3. juni 2020 09:38 - Sist endret 3. juni 2022 11:42