Tverrfaglige temaer i engelsk og fremmedspråk

Gjennom beskrivelsen av de tre tverrfaglige temaene løfter læreplanverket fram prioriterte samfunnsutfordringer. Disse er noe ulikt tematisert i læreplanene for engelsk og fremmedspråk, men relatert til opplæringens felles verdigrunnlag (Overordnet del, kap. 1), kan det argumenteres for en faglig tilnærming til samtlige. I denne modulen presenteres eksempler på integrert flerfaglighet og språklæring, med vektlegging av kjerneelementer og grunnleggende ferdigheter.

Eksemplene belyser sammenhenger som skal bidra til varig forståelse av både tema og fag, med mål om personlig mestringsopplevelse, samfunnsmessig fellesskapsfølelse og  miljøbevissthet. Modulen behandler faglige berøringspunkt samt undervisningsopplegg med relevant fagstoff, tematisk vokabular og elevaktiviserende refleksjonsøvinger som skal gi elevene et kunnskapsgrunnlag for likeverdig kommunikasjon.

Se også Fremmedspråksenterets ressurser:

Ta kontakt: info@fremmedspraksenteret.no

Publisert 3. juni 2020 13:21 - Sist endret 12. juni 2020 08:15