Lesing

Lesetekster er en viktig kilde til opplevelser, kunnskap og språk i engelsk- og fremmedspråkopplæringen. Det å utvikle leseferdigheten på et annet språk, vil dessuten bidra til å styrke leseferdigheten generelt – helt i tråd med tanken bak grunnleggende ferdigheter: ″Å lese handler om å kunne forstå, bruke, reflektere over og engasjere seg i innholdet i tekster″ (Rammeverk for grunnleggende ferdigheter, 2012). Kurset viser hvordan læreren kan hjelpe elevene til å bli strategiske og motiverte lesere i språkfag og gir eksempler på metoder for å lette forståelsen i møtet med tekster. 

Ved å gi elevene tydelige og varierte leseoppdrag for alle lesingens faser (før, under og etter) og undervise eksplisitt i ulike lesestrategier, utstyres elevene med et rikholdig repertoar av mulige tilnærmingsmåter til tekster på målspråket. Tekstutvalget vil være avgjørende for leseaktivitetenes vanskegrad, men uansett hvor i språkopplæringen man befinner seg, vil man støte på utfordrende tekster som krever bruk av strategier.

Se også fremmedspråksenterets ressurser:

Metodiske tips for øving av leseferdigheten
Metodiske tips for øving av muntlige ferdigheter (Lytting)

For mer informasjon, kontakt:
info@fremmedspraksenteret.no

Publisert 3. feb. 2020 08:37 - Sist endret 10. feb. 2020 06:46