Lesing

Lesetekster er en viktig kilde til opplevelser, kunnskap og språk i engelsk- og fremmedspråkopplæringen. Det å utvikle leseferdigheten på et annet språk vil dessuten bidra til å styrke leseferdigheten generelt – helt i tråd med tanken bak grunnleggende ferdigheter. Målet med kursmodulen er å hjelpe elevene til å bli strategiske og motiverte lesere i språkfag og gi eksempler på metoder som letter leseforståelsen. 

Ved å gi elevene tydelige og varierte leseoppdrag for alle lesingens faser (før, under og etter) og undervise eksplisitt i ulike lesestrategier, utstyres elevene med et repertoar av mulige tilnærmingsmåter til tekster på målspråket. Tekstutvalget vil være avgjørende for leseaktivitetenes vanskegrad, men uansett hvor i språkopplæringen man befinner seg, vil man støte på utfordrende tekster som krever bruk av strategier.

Se også Fremmedspråksenterets ressurser:

For mer informasjon ta gjerne kontakt med:

eller last ned vår brosjyre med informasjon (pdf)

 

Publisert 3. feb. 2020 08:37 - Sist endret 3. juni 2022 11:40