Lytting

tegning av en person som lytter

Med fagfornyelsen (LK20) har lytteferdigheten fått et nødvendig og forsterket fokus. Derfor vil elevene ha behov for effektive strategier for å lette forståelsen av lyttemateriell. Denne kursmodulen tar for seg metoder for oppøving av lytteforståelse gjennom variert og elevaktiviserende arbeid i alle lyttingens faser: før, under og etter.

Å forberede elevene på et gitt emne gir kognitiv avlasting og styrker evnen til å organisere innhold, huske og anvende dette senere. Talt språk krever også konsentrasjon, spesielt når det er snakk om et fremmed språk. Det gis derfor eksempler på støtte i form av konkrete og aktiviserende oppdrag underveis i lyttingen. Etter lyttingen legges det opp til at elevene på ulike måter får vist sin lytteforståelse og bearbeidet innhold og språk i kjente og ukjente sammenhenger.

Se også Fremmedspråksenterets ressurser:

For mer informasjon ta gjerne kontakt med:

eller last ned vår brosjyre med informasjon (pdf)

 

Publisert 20. jan. 2020 14:44 - Sist endret 3. juni 2022 11:40