Lytting

Muntlig kommunikasjon består av både å lytte og snakke, og med dokumentet Rammeverk for grunnleggende ferdigheter (2012) fikk vi også et nødvendig og forsterket fokus på lytteferdigheten. I møtet med lyttetekster trengs strategier eller metoder for å lette forståelsen, enten det gjelder å forberede (før-fase), overvåke (underveis-fase) eller bearbeide (etter-fase) det hørte. Kurset fokuserer på oppøving av elevenes lytteforståelse gjennom variert og elevaktiviserende arbeid med lyttetekster.

″Framtung″ undervisning (før lytting) som aktiviserer elevenes forkunnskaper, sies å være den viktigste enkeltfaktoren for forståelse. Å forberede elevene mentalt på emnet vil dermed gi kognitiv avlasting i forståelse av en lyttetekst og styrke deres evne til å organisere innhold, huske og anvende dette senere. Talt språk er flyktig og oppfattelse krever konsentrasjon, spesielt når det er snakk om et fremmed språk. Underveis i lyttingen bør det derfor gis støtte i form av begrensede, konkrete og aktiviserende lytteoppdrag. I etter-lyttingsfasen legges det opp til at elevene på ulike måter får vist sin lytteforståelse.

Dette kurset kan ses i sammenheng med kurset Muntlig produksjon og interaksjon

Se også Fremmedspråksenterets ressurs:
Metodiske tips for øving av muntlige ferdigheter (Lytting)

For mer informasjon, kontakt:
info@fremmedspraksenteret.no

Publisert 20. jan. 2020 14:44 - Sist endret 7. feb. 2020 12:41