Skriving

tegning av en person som skriver

Opplæring i engelsk og fremmedspråk skal lege til rette for utvikling av elevenes skriveferdigheter. Elevene skal oppleve at de kan kommunisere skriftlig og videre at de kan utvikle seg som selvstendige skrivere. Dette krever at det legges til rette for meningsfylte skrivesituasjoner med et tydelig formål, og der form og innhold balanseres. I denne modulen presenteres Sirkelen for læring og undervisning, et undervisningsforløp for språkutviklende og teksttypeorientert skriveundervisning. 

Gjennom støtte fra lærers side, modellering, varierte aktiviteter og læringssamtaler vil elevene kunne utvikle sin skriftlige kompetanse. Denne formen for undervisning skaper dessuten et skrivemiljø som legger til rette for dybdelæring og utvikling av metaspråklige bevissthet. Elevene vil oppleve en tilpasset progresjon som går fra det å bygge opp et ordforråd og forstå språklige mønstre til å kunne bruke dette i nye sammenhenger. 
 

Se også Fremmedspråksenterets ressurser:

For mer informasjon ta gjerne kontakt med:

eller last ned vår brosjyre med informasjon (pdf)

 

Publisert 7. feb. 2020 12:47 - Sist endret 3. juni 2022 11:41