Vurdering

Eksamen etter nye læreplaner får mer varierte oppgavetyper, og elevene skal gjennomføre eksamen i et nytt digitalt system. Endringene er en naturlig følge av de reviderte læreplanene i engelsk og fremmedspråk.

Fagfornyelsen og LK20 har økt fokus på underveisvurdering, og samtidig er det store endringer i muntlig og skriftlig eksamen. Hvordan påvirker disse forandringene undervisningen, og hvordan kan lærere og elever stille best mulig forberedt til muntlig og skriftlig eksamen etter LK20? Fremmedspråksenteret er aktivt med i Utdanningsdirektoratets utforming av ny skriftlig eksamen i fremmedspråk, og informerer om nye oppgavetyper og endring av vurderingspraksis. I tillegg vil vi kunne gi praktiske eksempler på undervisningsaktiviteter som er i tråd med endring i UDIRs forskrift om ny skriftlig og muntlig eksamen.

Våre kompetanseutviklingstilbud kan gjennomføres på to måter:

  • én hvor vi fortrinnsvis legger opp til et visst antall samlinger over en periode med ett eller flere mellomarbeid samt utprøving, veiledning og tilbakemelding fra kursholdere,
  • og en annen hvor vi tilbyr kurs i form av enkeltstående fagdager, enten fysisk eller digitalt. 

Ta kontakt: info@fremmedspraksenteret.no

Publisert 3. juni 2021 15:57 - Sist endret 3. juni 2021 16:02