Forskning, utvikling og analyse

FoU-prosjekt

Som eit ledd i arbeidet med strategiplanen Språk åpner dører 2005–2009 sette Framandspråksenteret i gang ei rekkje forskings- og utviklingsprosjekt som blei gjennomførte av engasjerte fagpersonar ved ungdomsskular, vidaregåande skular og universitet rundt omkring i landet. Dei ulike prosjekta kan du lese meir om under knappane i menyen til venstre.

Statistikk og analyse

Framandspråksenteret samlar årleg informasjon om fagvala til elevar og studentar innanfor engelsk og framandspråk, og vi utarbeider korte analysar som er baserte på tilgjengeleg statistikk og talmateriale. Meir informasjon finn du under knappen «Elevenes fagvalg – statistikk og analyse».

Fokus på språk

Framandspråksenteret har ein eigen skriftserie, Fokus på språk. Her publiserer vi resultat frå forsking og utvikling innanfor framandspråk og didaktikk, både frå senteret sine prosjekt og frå eksterne bidragsytarar. Meir informasjon om skriftserien finn du i menyen til venstre.

Masteroppgåver og doktorgradsavhandlingar

Publisert 21. feb. 2020 08:20 - Sist endret 26. okt. 2020 09:03