Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk i UH-sektoren

Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk er et nettverk for språkutdannenere innen engelsk og fremmedspråk (også latin) og skal bidra til kompetanseutvikling og informasjonsspredning.

Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk var tidligere ett av flere kompetansenettverk som inngikk i Nettverk for kompetanseutvikling, ledet av Utdanningsdirektoratet. 

Hensikten med kompetansenettverket er å skape et møtested for universiteter og høgskoler og bidra til kompetanseutvikling og informsjonsspredning innenfor et fag/område og på tvers av fag/områder.

Nettverket arbeider ut fra oppdragsbrev til de nasjonale sentrene.  

Koordinering av nettverk for engelsk og fremmedspråk 

Fra 1. januar 2008 fikk de nasjoanle sentrene ansvaret for koordineringen for nettverksarbeid på sine områder. Koordineringen og driften av Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk er lagt til Najonalt senter for fremmedspråk i opplæringen v/Karin Dahlberg Pettersen
Tel: (+47) 69 60 82 22
Mobil: (+47) 48 06 49 35

Ansatte ved senteret bidrar i arbeidsgrupper for arrangementer

Publisert 27. feb. 2020 10:22 - Sist endret 27. feb. 2020 10:25