Senter for fremragende utdanning

Høgskolen i Østfold jobber med en søknad om senter for fremragende utdanning (SFU) som skal sendes til NOKUT våren 2019. Prosjektet vil være et samarbeid mellom HiØ og NTNU.

På HiØ jobber avdelingene ØSS og LU sammen med Fremmedspråksenteret med søknaden.

I juni 2018 vil HiØ huse et arbeidsseminar der en faglig referansegruppe fra HiØ og NTNU i samarbeid vil definere kjerneaktivitetene for senteret.

Arbeidsseminaret vil bli avholdt i begynnelsen av uke 33. Endelig tidspunkt kunngjøres snart.

Ta kontakt med kristin.f.hagemann@hiof.no eller karine.stjernholm@hiof.no dersom du er interessert i å bidra til prosjektet eller sitte i den faglige referansegruppa.

SFU-et har arbeidstittelen ExceLL (Excellent Language Learning), og de foreløpige målene for senteret er:

  • Styrke språkkunnskapene i befolkningen – også gjennom litteratur og andre kulturuttrykk
  • Samordne og videreføre styrkene både fra disiplin- og lærerutdanningstradisjonen.
  • Tverr(språk)faglig samarbeid for å samordne kunnskap og undervisning i språk i høyere utdanning.
  • Utvikle innovative undervisnings- og samarbeidsmetoder med potensiale til å bli rammeplanendrende – fokuset ligger på hva som forener språkfagene
  • Løfte disiplinfagene i språkopplæringa
  • Bli landets ledende miljø på feltet

Mer om prosjektet

Et overordnet mål for senteret er å styrke språkkunnskapene i befolkningen, noe Regjeringens Humaniora-melding oppfordrer direkte til. HiØ tar denne oppfordringen på alvor, og vil ta en ledende rolle i dette arbeidet.

Karine Stjernholm ved LU og Kristin Hagemann ved ØSS leder søknadsarbeidet. I styringsgruppa sitter dekanen ved LU; Kjersti Berggraf Jacobsen, dekanen ved ØSS, Trond Hammervoll, og leder ved Fremmedspråksenteret, Steinar Nybøle.

HiØ huser et av landets ledende miljøer innen språk, og har potensiale til å lede nasjonen i arbeidet med hva språkopplæring i skolen skal være. Vi har allerede flere store prosjekter som jobber med satsningsområdet, som SKuLFINNUT-søknaden LALEMUC, samt forskergrupper som arbeider på tvers med relaterte temaer. Ta også en kikk på bloggen Sprut (Språk i utdanninga). Bloggen presenterer et tverrsnitt av aktiviteter som foregår i språkmiljøet på HiØ.

Publisert 21. feb. 2020 09:39 - Sist endret 21. feb. 2020 09:39