Tverrspråklig undervisningsopplegg

Her ligger undervisningsopplegg fra skoler som har erfaring med fremmedspråkundervisning på barnetrinnet. Oppleggene kan dekke flere språk og bygge på ulike undervisningmodeller. 

Vi takker for innsendte opplegg, og setter stor pris på flere innspill fra erfarne lærere.

Her er et undervisningsopplegg i fransk fra Hellen skole i Bergen

Tittel: Introkurs til fransk
Trinn/nivå: 5-7 trinn
Emne: Presentasjon, tall, dager og interesser/aktiviteter
Tidsramme: 4 timer
Språk: Passer for alle språk, vi brukte fransk

 Se også undervisningsopplegg for språkpermsiden 6-12 for tips og ideer til undervisning i språkfag (engelsk og fremmedspråk) på barnetrinnet.

Publisert 27. feb. 2020 15:35 - Sist endret 28. feb. 2020 12:34