Fremmedspråk på barnetrinnet: De første timene - spansk

Nedenfor finnes forslag til undervisningsopplegg rundt ulike temaer. Noen av dem ble utarbeidet i forkant av etterutdanningskurset for lærere (se meny til venstre), andre underveis av lærere som deltok på kurset. Disse er kun forslag og må justeres i forhold til den enkelte elevgruppe. Å bevisstgjøre elevene i forhold til sin egen språklæring er en del av fremmedspråkopplæringen. Dette kan gjøres på forskjellige måter, blant annet ved aktivt å ta i bruk "Den europeiske språkpermen 6-12".

Det nye språket
Eleven oppdager at han/hun allerede kjenner til flere ord på det nye språket og lærer å telle fra 1-12, en sang og navn på ukedagene. Sammenligne Norge og målspråklandene.
(6. - 7. trinn)

Å hilse på spansk
Hilse og spørre hvordan det går, si god natt, lære noen spanske navn og hva de betyr, lære en ny spansk sang, lære noe nytt om Spania
(6. - 7. trinn)

Å si hva du heter
Si hva du heter, spørre noen hva de heter, hvor noen bor, vurdere eget arbeid med språket, bli bevisst det jeg kan/bør arbeide mer med
(6. - 7. trinn)

Que canten los niños
Elevene jobber med  en spanskspråklig sang. De utvikler strategier for å forstå hovedinnholdet i sangteksten  (autentisk tekst) og oppøver  lytte- og leseferdigheter. I tillegg gjør de en kreativ skriveoppgave i tilknytning til sangen.
(7. trinn)

Mi casa
Elevene jobber med temaet «Mi casa» («Huset mitt») og lærer mange nye ord samtidig som de repeterer noen av verbene de har lært fra før. De øver seg på å beskrive ulike typer hus, møbler og gjenstander. Til slutt holder de en liten presentasjon og skriver en kort tekst om huset sitt og nærområdet.

Lek og lær språk i bevegelse
Bruke tre ulike språk (f. eks. tysk, fransk og spansk) i lek og bevegelse for å øke motivasjon og fremme læring. Elevene har et felles opplegg i gymsalen, et stort rom eller utendørs, der de deles inn i grupper etter språk, og disse konkurrerer mot hverandre.

Hus fylt med ord
Elevene lærer om hus og hjem. De blir kjent med vokabular som beskriver huset, de enkelte rom, gjenstander i huset og verb knyttet til handlinger som foregår i huset. Fokuset er på ordinnlæring, lytting og muntlig samhandling.
(7. trinn)

El tiempo libre - fritid og fritidsaktiviteter
Elevene jobber med temaet fritid og fritidsaktiviteter. Det lærer å uttrykke hva de liker/ikke liker å gjøre i fritiden, samt hvor ofte
(7. trinn)

¿De donde eres? - Hvor er du fra?
Elevene motiveres til å ta språket aktivt i bruk ved at de lager og holder  en presentasjon om sitt hjemsted (PowerPoint, Photo Story e.l.). Deretter etableres kontakt med en spanskklasse ved en annen norsk skole og/eller elever i et spansktalende land for å snakke sammen på Skype/sende e-poster til hverandre om sine respektive hjemsteder.
(7. trinn)

La familia - un árbol genealógico imaginario
Elevene skal lage et imaginært familietre, henge det opp i klasserommet og beskrive personene på treet muntlig og skriftlig.
(7. trinn - progresjonsmodellen)

Publisert 27. feb. 2020 14:03 - Sist endret 27. feb. 2020 16:02