Fremmedspråk på barnetrinnet: De første timene - tysk

Nedenfor finnes forslag til undervisningsopplegg rundt ulike temaer. Noen av dem ble utarbeidet i forkant av etterutdanningskurset for lærere (se meny til venstre), andre underveis av lærere som deltok på kurset. Disse er kun forslag og må justeres i forhold til den enkelte elevgruppe. Å bevisstgjøre elevene i forhold til sin egen språklæring er en del av fremmedspråkopplæringen. Dette kan gjøres på forskjellige måter, blant annet ved aktivt å ta i bruk "Den europeiske språkpermen 6-12".

 

Publisert 27. feb. 2020 14:41 - Sist endret 28. feb. 2020 12:34