Ordinnlæring og innlæring av grammatikk

Ved Fremmedspråksenteret har vi over tid jobbet målrettet med ressurser for øving av de grunnleggende ferdighetene i fagene fremmedspråk og engelsk – altså det litt større ”bildet” som går på kommunikative språkferdigheter. Men parallelt med dette skjer det, og særlig i begynneropplæringen, et arbeid på et annet plan. Derfor synes vi det er på tide også å løfte fram ressurser for språkenes mindre bestanddeler, slik som ordforråd og språklige strukturer.

De to fokusområdene for ressursen er relatert til kompetansemålene i læreplanen for fremmedspråk som direkte tar opp dette:

Beskrivelsen av tipsene er generell og språkuavhengig, slik at man uansett språk skal kunne hente inspirasjon. Til metodene som trenger forberedelse, finnes maler for utfylling slik at overføringen til eget språk skal bli enklere. Hvert tips er beskrevet ut fra vår foretrukne måte, men det er fritt fram for å tilpasse og legge til der man måtte ønske det. I de tilfellene vi har sett potensiale, har vi kommentert hvordan aktivitetene kan gjennomføres på et høyere nivå. I de andre tilfellene er det en mulighet å gjennomføre aktiviteten i mindre grupper slik at alle elever blir utfordret på sitt språknivå.

Tipsene er samlet spesielt med tanke på begynneropplæringen, men kan også brukes i opplæringen av mer viderekomne – for uavhengig av hvor man er i opplæringen, vil man støte på nye ord og nye strukturer som må læres.

Samlet sett legger ressursen til rette for læring gjennom automatisering ved bruk. Læring i fellesskap, lek og elevaktivisering er andre sentrale trekk. Med en slik tilnærming vil vi påstå at vi kan få flere elever med på den spennende «språkreisen».

Omtale av ressursen i senterets fagdidaktiske tidsskrift Communicare

Se enkelte av de metodiske tipsene eksemplifisert for språkene fransk, kinesisk, russisk spansk og tysk:

Publisert 13. des. 2018 12:30 - Sist endret 22. juni 2020 11:41