Metodiske tips for muntlige ferdigheter

På denne siden finner du en samling generelle metodiske tips når det gjelder de muntlige ferdighetene - valgt ut og beskrevet fra et fremmedspråkperspektiv.

Muntlig kommunikasjon dreier seg om å forstå og bruke språket ved å lytte, tale og samtale og å bruke hensiktsmessige kommunikasjonsstrategier.

De metodiske tipsene i verktøykassa er derfor delt inn i kategoriene:

Lytting og Muntlig produksjon og interaksjon.

Forsiden av muntligheftet

Med tunga på glid og ørene på stilk – om øving av muntlige ferdigheter i engelsk og fremmedspråk er den andre publikasjonen i Fremmedspråksenterets serie med «ferdighetshefter».

Tidligere er Det er verdt å lese! utgitt. Serien har til hensikt å gi lærere et repertoar av metodiske tilnærmingsmåter – en didaktisk verktøykasse man kan gripe til for elevaktiviserende og variert læringsarbeid med de grunnleggende ferdighetene.

Last ned heftene med metodiske tips: 

Bestill heftene på vårt bestillingstorg

 

Publisert 13. des. 2018 12:39 - Sist endret 8. jan. 2020 10:18