Beskriv bildet ved hjelp av stikkord

Elevene jobber i grupper. Hver gruppe får et bilde som de må beskrive med stikkord. Deretter sendes stikkordene til neste gruppe som skal skrive en beskrivende tekst basert på disse stikkordene.

Tidsbruk

45 – 60 minutter.

Forslag til gjennomføring

  • Klassen deles i grupper på tre-fire elever. Hver gruppe får utdelt et bilde som de ikke får vise til de andre gruppene. Elevene begynner med å beskrive bildet muntlig. Stikkord noteres underveis.
  • Når elevene har samlet nok stikkord, sender de arket videre til en annen gruppe som skal beskrive bildet (som de ikke får se!) ut fra stikkordene de har fått.
  • Bildene og de beskrivende tekstene blir til slutt hengt opp ved siden av hverandre i klasserommet. Hvor godt stemmer beskrivelsene med bildene?
Publisert 30. sep. 2020 07:29 - Sist endret 14. okt. 2020 12:40