Collagedikt

Dette er en variant av “Gjendiktning: Blackout poetry”. Elevene klipper eller kopierer ord og uttrykk fra ukeblad- og avistekster og kombinerer disse for å skrive et dikt eller en kort tekst.

Tidsbruk

45 – 60 minutter.

Forslag til gjennomføring

  • Læreren tar med aviser, magasiner, ukeblader eller tar kopier fra tekster i læreboka.
  • Elevene jobber individuelt, i par eller i grupper og får i oppgave å skrive en tekst, enten valgfritt eller innenfor et gitt tema. Oppdraget er å finne ord og uttrykk tilknyttet valgt tema, klippe disse ut fra kildene, for deretter å sette dem sammen og lime de inn på et ark slik at de danner et dikt. Læreren kan eventuelt spesifisere antall ord og setninger elevene skal bruke.
  • Ferdigskrevne dikt kan leses høyt i klassen og henges på veggen.
Publisert 30. sep. 2020 07:33 - Sist endret 14. okt. 2020 12:41