Figurdikt

Et figurdikt er et sett med ord som danner en figur om hva diktet handler om. Diktet skaper på den måten et visuelt bilde og en visuell poesi. Vanskelighetsgrad til denne aktiviteten vil henge sammen med tema man velger å visualisere.

Tidsbruk

45 – 60 minutter

Forslag til gjennomføring

  • Lærer og elever velger sammen et tema for figurdiktet. Temaet bør være kjent for elevene slik at de kan bruke et ordforråd som de behersker (musikk, sport, vennskap m.m.).
  • Elevene skal så skrive et dikt eller en tekst om tema samtidig som de gir innholdet en relevant visuell støtte. Det vil si at diktet skal representere en figur eller et bilde som er i tråd med det utvalgte temaet.
Publisert 30. sep. 2020 07:30 - Sist endret 14. okt. 2020 12:41