Fra et bilde til et annet

Dette er en variant av tipset «Beskriv bildet ved hjelp av stikkord». I denne aktiviteten får elevene et bilde som de må beskrive med en sammenhengende tekst og sender beskrivelsen videre til en annen gruppe som skal tegne/male bildet med utgangspunkt i teksten de har fått.

Tidsbruk

45-60 minutter

Forslag til gjennomføring

  • Klassen deles i grupper på tre-fire elever. Hver gruppe får utdelt et bilde som de ikke får vise til de andre gruppene. Elevene beskriver bildet ved hjelp av stikkord.
  • Når elevene har samlet nok stikkord, lager de en riktig og tydelig beskrivende tekst av bildet.
  • Denne teksten sendes videre til en annen gruppe som bruker beskrivelsen til å tegne/ male en kopi av bildet uten å få sett det.
  • Bildene og kopiene blir hengt opp ved siden av hverandre i klasserommet. Hvor godt stemmer beskrivelsene med bildene?
 
 
 
Publisert 28. sep. 2020 08:36 - Sist endret 14. okt. 2020 12:41