Gjendiktning: Blackout-poetry

Elevene jobber med en tekst fra ukeblad, avis, magasin eller kopier fra læreboka. I stedet for å skrive tekst stryker de ut ord og setninger. Det som står igjen skal utgjøre et meningsfullt dikt eller en mikrotekst. Elevene jobber individuelt.

Tidsbruk

45 - 60 minutter

Forslag til gjennomføring

  • Læreren tar med aviser, magasiner, ukeblader eller tar kopier fra tekster i læreboka.
  • Elevene jobber individuelt og får i oppgave å stryke ut ord og setninger for å skape et dikt.
  • De ferdigskrevne diktene kan henges opp i klasserommet.
  • Diktene kan også være temabasert.
Publisert 30. sep. 2020 07:35 - Sist endret 14. okt. 2020 12:42