Spør om bildet

Elevene skriver en sammenhengende tekst med utgangspunkt i et bilde som læreren har tatt med. Teksten må inneholde svar på en rekke spørreord. Bildet kan gjerne ha tematisk relevans i forbindelse med historiske og kulturelle aspekter i målspråkområdene. Elevene jobber individuelt.

Tidsbruk

60 – 90 minutter.

Forslag til gjennomføring

  • Læreren forklarer først bruk av spørreord og fokuserer på ordstilling i spørsmål og svar.
  • Deretter viser læreren et relevant bilde og oppmuntrer elevene til å bruke spørreord på målspråket. Elevene noterer så spørsmålene sine.
  • Læreren skal prøve å svare på alle spørsmålene han/hun får stilt av elevene.
  • Etter at elevene har notert svarene til spørsmålene sine, kan de begynne å skrive en sammenhengende tekst som er knyttet til bildet.

Tilpasning

Læreren kan også be elevene ta med sine egne bilder, gjerne innenfor et tema som er gitt på forhånd, og aktiviteten kan dermed gjøres om til en gruppeaktivitet. I stedet for at elevene stiller spørsmålene til læreren, stiller de hverandre spørsmål. Resten av aktiviteten gjennomføres som beskrevet ovenfor.

Publisert 30. sep. 2020 07:28 - Sist endret 14. okt. 2020 12:39