Eitt ord om gangen

Elevane skriv forteljingar eller dikt der dei byter ut eitt og eitt ord i setninga.

Tidsbruk

15–30 minutt

Forslag til gjennomføring mann står foran klassen og peker på ord på tavla

  • Elevane startar med å velje éi av fleire setningar som læraren skriv på tavla. Deretter skal dei kopiere setninga, men byte ut eitt ord for kvar ny linje.
  • Til dømes kan læraren starte med å skrive: «I have been to Paris» eller «Ich habe das».
  • Læraren kan fastsetje kriterium for kor langt diktet skal vere, og kva som skal forandrast. Til dømes kan diktet vere på minimum seks linjer og måtte innehalde forandring av personleg pronomen, verb, adjektiv, substantiv og liknande.

I have been to Paris
I have been to New York
I have been to your house
You have been to your house
You have been waiting
I have been waiting
I have been crazy

Ich habe das
Ich weiß das
Du weißt das
Du weißt was?
Du sagst was?
Du sagst Entschuldigung

Publisert 1. okt. 2020 11:13 - Sist endret 14. okt. 2020 10:25