Omsetjingskonkurranse

Elevane konkurrer mot kvarandre i grupper om å omsetje enkeltsetningar frå norsk til målspråket.

Tidsbruk

15–30 minutt

Forslag til gjennomføringelev skriver på et ark som henger på veggen uten at elevene bak ser hva han skriver

  • Elevane deler seg i fire til seks grupper som får kvar sin startplass på ulike stader i klasserommet.
  • Læraren hengjer eitt stort svarark per gruppe lengst mogleg unna startplassen. • Læraren seier ei setning på norsk.
  • Gruppene skal diskutere setninga og sende éin representant for å skrive svaret på svararket.
  • Læraren kontrollerer om svaret er rett. Dersom det er feil, må representanten springe tilbake til gruppa og diskutere vidare. Første gruppa til å skrive rett svar får eitt poeng.
  • Alle elevane på gruppa må svare etter tur.
Publisert 1. okt. 2020 11:15 - Sist endret 14. okt. 2020 10:26