Spoiler alert

Dette er ein variant av tipset «Skrive mikrotekstar». I denne aktiviteten blir elevane oppfordra til å summere opp ein film, ein serie eller ei bok med berre éi setning. Elevane jobbar individuelt.

Tidsbruk

15–30 minutt

Forslag til gjennomføring

  • Klassen lagar ei liste på tavla over filmar, seriar og bøker dei har lese/sett.
  • Deretter får alle i oppgåve å lage oppsummeringar av dei. Det er berre lov å skrive éi setning om kvar film/serie/bok som dei kjenner. Elevane kan skrive så mange setningar som dei rekk.
  • Når alle er ferdige, kan dei ulike forslaga samanliknast og dei beste oppsummeringane kårast.

A short person went to a bad place and destroyed a magic ring for some reason.

Un homme tétraplégique embauche un assistant personnel très spécial.

世界最大的船沉了.

Muchas personas luchan todo el tiempo con espadas láser.

Ein kranker Mann stellt selbst viele Drogen her und stirbt später an Krebs.

Publisert 1. okt. 2020 10:35 - Sist endret 14. okt. 2020 10:21