Rammeverk

  • Rammeverk for grunnleggende ferdigheter
    Rammeverket er revidert i forbindelse med fagfornyelsen. Det reviderte rammeverket ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 8. november 2017.
  • Rammeverk for språk
    Rammeverket gir et felles grunnlag for utforming av lærestoff til språkkurs, retningslinjer for læreplaner, eksamener og læremidler i hele Europa og i enkelte land utenfor Europa.
Publisert 3. mars 2020 06:45 - Sist endret 3. mars 2020 06:53