Ordinnlæring

Her finner du noen tips til å variere arbeidet med ordinnlæring på nivå I.

Vi har delt inn tipsene i tre kategorier: "Introduksjon", "Repetisjon (uten forberedelse)" og "Repetisjon (med forberedelse)". Lykke til!

Introduksjon

Ordkategorier

Dette er en førlesingsaktivitet som egner seg godt til å introdusere et nytt tema. Elevene finner ut av betydningen av utvalgte ord fra en tekst og deler inn ordene i kategorier.

Løpediktat

Fram med løpeskoene, her skal det læres nye ord! Elevene konkurrerer om å «flytte» ord fra den ene siden av klasserommet til den andre siden så raskt – og bra – som mulig.

Lytt etter ordet ditt

 Elevene skal lytte etter bestemte ord i en tekst som blir lest opp. Aktiviteten egner seg godt for å introdusere et nytt tema elevene skal jobbe med.

Ord- og biletmemory

I dette memoryspillet matcher elevene bildekort med passende ord (eller uttrykk).

Bildebingo

Bingo er enkelt å bruke for å introdusere nye ord eller for å repetere kjent vokabular.

Ordsmekken

Klassen deles opp i to lag som konkurrerer mot hverandre om å «smekke» flest ord.

Klistrestafett

Elevene konkurrerer om å klistre ord på ulike gjenstander så raskt som mulig.

Våre viktigste ord

Elevene utarbeider et felles ordforråd knyttet til et selvvalgt tema. Aktiviteten inviterer til å reflektere over ord og ordvalg.

Tematisk ordplakat

Elevene lager ordplakater rundt et bestemt tema. Hvert ord illustreres, plakatene vises i klassen.

Vokabular-ark

Nytt tema, nye ord. Elevene jobber intensivt med nytt vokabular idet de lager «vokabular-ark».

Repetisjon (uten forberedelse)

Vokabularball

En aktivitet som man fort kan bli svett av. Elevene må gjette ord og kan tjene ekstrapoeng hvis de er flinke til å få ballen i mål.

Tematisk ordkonkurranse

Elevene konkurrerer om å skrive ned så mange unike ord som mulig knyttet til et kjent tema.

Jeg ser noe du ikke ser ...

En av elevene tenker på en gjenstand i eller utenfor klasserommet. De andre i klassen kappes om å gjette hvilken gjenstand eleven har i tankene.

Jeg pakker min koffert... 

- Mange kjenner «Jeg pakker min koffert…». Aktivteten egner seg utmerket for å befeste ord knyttet til et tema elevene har jobbet med. Leken kan lett varieres.

Hopp i havet!

«Hopp i havet» er et kortspill som egner seg godt til å lære tall på målspråket. Varianten vi har beskrevet her kan spilles med en vanlig kortstokk, men du kan også lage dine egne kort.

Solgt til høystbydende

Elevene deltar på en auksjon og repeterer tall.

Blindeleken

Ta sansene i bruk! Blindeleken er en taktil samarbeidsaktivitet hvor elevene repeterer ord på en lekende måte.

Hvorfor sier selger`n "nei"?

En innkjøpsaktivitet med en vri: Elevene skal handle varer, men ut fra visse kriterier vil de få et «NEI» fra forhandler. Målet med aktiviteten er å ta i bruk begreper óg å finne ut hvorfor man ikke får handle visse varer.

Hangman

Hangman er et kjent hjernetrimspill som fungerer både i par og i større grupper. En elev tenker på et bestemt ord, de andre elevene foreslår bokstaver.

Rundt og rundt

Her går det fort i svingene, så det er bare å henge seg på! Elevene repeterer tall i plenum.

Ett ord - fire hint

Elevene skal gjette så mange ord som mulig på to minutter. De får maks fire hint per ord.

Hvem eller hva er jeg?

Elevene beskriver en person, et dyr eller en gjenstand. De andre elevene må gjette hvem eller hva det er snakk om.

Regnerally

Elevene bruker ulike tall og regnearter for å komme fram til et bestemt tall.

Ordspå

Elevene lager en ordspå som de bruker for å repetere vokabular.

Hva snakker du om?

Elevene jobber i par og beskriver ord som står på tavlen.

Repetisjon (med forberedelse)

Loop

Elevene får utdelt lapper med et spørsmål og et svar. Men: spørsmålene og svarene hører ikke sammen. Hvem har rett svar til rett spørsmål? Finn ut av det i loopen!

Quiz og bytt

Opp og stå. Elevene går rundt i klasserommet og stiller spørsmål til hverandre.

Vokabularquiz

I denne aktiviteten repeterer elevene vokabular gjennom en omvendt vokabularquiz: Elevene får et svar og må stille et (passende) spørsmål. Quizen omfatter svar med forskjellig vanskegrad og forskjellig poengsum, så her ligger det til rette for å satse!

Cowboyduellen

Pass på! Her skytes det fra hoftene! Elevene blir til cowboyer og utfordrer hverandre på å oversette ord eller fraser så raskt som mulig.

Tallbrettet

Elevene repeterer tall i relevante sammenhenger.

Powerpointpuzzle

Skjerp blikket! Deltakerne konkurrerer om å gjette fortest mulig hva bildet bak puslespillbiter forestiller, mens stadig større deler av bildet åpenbares.

Fire på rad

Fire på rad er et kjent spill som egner seg godt for å repetere vokabular. Spillet har en strategisk komponent som gjør det ekstra spennende å lære ord.

Magisk kvadrat

 Fyller ut vår magiske ordkvadrat, summen blir alltid 34 – uansett hvilken rad, spalte eller diagonal du velger. Bare prøv!

Terningen har talt

Elevene kaster terninger. Terningene bestemmer hvilke ord de må gjette eller oversette. Aktiviteten egner seg både til repetisjon av kjente ord og introduksjon av nytt vokabular.

Vokabularkast

En terningkastaktivitet for å repetere tematiske ord og sette de i kontekst.

Tegnediktat

Elevene beskriver bilder slik at de kan «kopieres». Aktiviteten egner seg godt for å feste beskrivende adjektiver.

Ordkjeden

Elevene får utdelt store ark med et bilde og et ord. Men: bildene og ordene hører ikke sammen, og elevene må gå rundt i klasserommet for å finne bildet som passer til ordet

Publisert 27. jan. 2020 13:40 - Sist endret 5. juni 2020 13:39