Helhetlig og språkutviklende skriveundervisning i engelsk og fremmedspråk

Her presenteres undervisningsforløp som viser hvordan språklærere gjennom en eksplisitt og språkutviklende undervisning kan ta elevene et steg videre i skrivingen.

Ulike former for stillasbygging, som modellering, varierte læringsaktiviteter og læringssamtaler skal gi elevene støtte i prosessen med å utvikle seg som skrivere. Ved å lede elevene gjennom ulike faser skapes dessuten et skrivemiljø som legger til rette for dybdelæring.

Sirkelen for læring og undervisning (skrivesenteret.no) fungerer som en overordnet modell for undervisningsplanleggingen. 

Undervisningsforløp

Undervisningsforløpene viser hvordan språklærere gjennom en eksplisitt og språkutviklende undervisning kan ta elevene et steg videre i skrivingen - fra fortellingen og inn i en teksttype som elever kan forventes å mestre i begynneropplæringen: Informerende beskrivelse. Ulike former for stillasbygging, som modellering, varierte læringsaktiviteter og læringssamtaler skal gi elevene støtte i prosessen med å utvikle seg som skrivere. Ved å lede elevene gjennom ulike faser skapes dessuten et skrivemiljø som legger til rette for dybdelæring.

Sirkelen for læring og undervisning fungerer som en overordnet modell for undervisningsplanleggingen. Den har sitt utspring i sjangerskolen i Australia og bygger på teorier om språk (Systemisk Funksjonell Lingvistikk) og læring (Vygotskys sosiokulturelle perspektiv).

Video - fase 1

Video - fase 2

Tema: dyr

Teoretisk grunnlag: 

Fase 1: bygge kunnskap (opplegg for engelsk, fransk, spansk, tysk)

Fase 2: dekonstruere modelltekst (opplegg for engelsk, fransk, spansk, tysk)

Fase 3: konstruere tekst i fellesskap (opplegg for engelsk, fransk, spansk, tysk)

Fase 4: skrive individuelt (opplegg for engelsk, fransk, spansk, tysk)

Tema: byen

Teoretisk grunnlag:

Fase 1: bygge kunnskap (opplegg for fransk, spansk, tysk)

Fase 2: dekonstruere modelltekst (opplegg for fransk, spansk, tysk)

Fase 3: konstruere tekst i fellesskap (opplegg for fransk, spansk, tysk)

Fase 4: skrive individuelt (opplegg for fransk, spansk, tysk)

 

Publisert 20. jan. 2020 12:17 - Sist endret 18. mars 2020 10:53