Fase 1 i Sirkelen for læring og undervisning: Bygge kunnskap

Det finnes flere muligheter for å tilnærme seg målet for et skriveprosjekt, men for å nå dette målet kreves det grundig arbeid med forforståelse og ordforråd knyttet til temaet.

Læreren må på forhånd tenke på hvilket vokabular elevene vil trenge og sørge for at elevene får nok informasjon og kunnskap om emnet. Samtidig må læreren vurdere hvilken metodisk tilnærming han/hun vil benytte for å ivareta alle elevers evne til å lære.

Tema: dyr

Engelsk

Skriveprosjekt for engelsk 4. trinn: Informerende beskrivelse
Emne valgt som eksempel: Goat

Innledning

Kilde A (bilde)

Kilde B (tekst)

Kilde C (video)

Kilde D (sang)

Fransk

Skriveprosjekt for fransk nivå I: Informerende beskrivelse
Emne valgt som eksempel: couchon

Innledning

Kilde A (bilde)

Kilde B (tekst)

Kilde C (video)

Kilde D (sang)

Spansk

Skriveprosjekt for spansk nivå I: Informerende beskrivelse
Emne valgt som eksempel: El oso pardo

Innledning

Kilde A (bilde)

Kilde B (tekst)

Kilde C (video)

Kilde D (sang)

Tysk

Skriveprosjekt for tysk nivå I: Informerende beskrivelse
Emne valgt som eksempel: Wolf

Innledning

Kilde A (bilde)

Kilde B (tekst)

Kilde C (video)

Kilde D (sang)

Tema: byen

Fransk

Skriveprosjekt for fransk nivå I: Informerende beskrivelse
Emne valgt som eksempel: La ville

Innledning

Kilde A (bilde)

Kilde B (tekst)

Kilde C (video)

Kilde D (sang)

Etterarbeid

Spansk

Skriveprosjekt for spansk nivå I: Informerende beskrivelse
Emne valgt som eksempel: Ciudad

Innledning

Kilde A (bilde)

Kilde B (tekst)

Kilde C (video)

Kilde D (sang)

Etterarbeid

Tysk

Skriveprosjekt for tysk nivå I: Informerende beskrivelse
Emne valgt som eksempel: Stadt

Innledning

Kilde A (bilde)

Kilde B (tekst)

Kilde C (video)

Kilde D (sang)

Etterarbeid

    Publisert 15. jan. 2020 15:54 - Sist endret 7. feb. 2020 15:54