Fase 2 i Sirkelen for læring og undervisning: Dekonstruere modelltekst

I andre fase av Sirkelen for undervisning og læring flyttes fokuset fra kunnskapsbygging og ordinnlæring til forståelse av den teksttypen som skal læres. Her er det viktig med en god modelltekst som eksemplifiserer form og hvordan innhold formidles.

En modelltekst er en tekst som ligner den elevene skal skape selv og hensikten med å dekonstruere denne er at elevene skal få forståelse for formål, struktur og språklige drag som kjennetegner den teksttypen de senere skal skrive.

Tema: dyr

Engelsk

Innledning

Førlesing

Tekstnivå

Setningsnivå

Ordnivå

Teksttypenivå

Fransk

Innledning

Førlesing

Tekstnivå

Setningsnivå

Ordnivå

Teksttypenivå

Spansk

Innledning

Førlesing

Tekstnivå

Setningsnivå

Ordnivå

Teksttypenivå

Tysk

Innledning

Førlesing

Tekstnivå

Setningsnivå

Ordnivå

Teksttypenivå

Tema: byen

Fransk

Innledning

Førlesing

Tekstnivå

Setningsnivå

Ordnivå

Teksttypenivå

Spansk

Innledning

Førlesing

Tekstnivå

Setningsnivå

Ordnivå

Teksttypenivå

Tysk

Innledning

Førlesing

Tekstnivå

Setningsnivå

Ordnivå

Teksttypenivå

Publisert 15. jan. 2020 15:54 - Sist endret 7. feb. 2020 15:54