Fase 3 i Sirkelen for læring og undervisning: Konstruere tekst i fellesskap

I fase tre skal lærer og elever på grunnlag av arbeidet i de foregående fasene (kunnskapsbygging + modelltekst) sammen bygge opp en tekst av typen Informerende beskrivelse.

Tekstkonstruksjonen ledsages av en læringssamtale om de språklige og innholdsmessige valgene som tas underveis. Dette skjer ved at lærer modellerer skriveprosessen gjennom å tenke og komponere høyt, gjenta ord og setninger før de skrives ned, endre ord og syntaks, veie alternativer og forklare avgjørelser.

Elevene bidrar inn i samtalen med forslag til tekstarbeidet: emneord, bindeord, ordstilling, setningsstartere, avsnittsinndeling, disposisjon, m.m. Lærer fungerer som redaktør og sekretær.

Ressurser: 

 

Publisert 15. jan. 2020 15:54 - Sist endret 20. jan. 2020 09:25