Fase 4 i Sirkelen for læring og undervisning: Skrive individuelt

I denne siste fasen av Sirkelen for undervisning og læring skal elevene nå være godt rustet til å skape en tekst av typen Informerende beskrivelse på egen hånd.

Som en støttestruktur for denne prosessen anbefaler vi å gjøre bruk av skriverammen Seksfelter.

Engelsk

Tema dyr :

 

Fransk

Tema dyr:

Tema by: 

Spansk

Tema dyr:

Tema by: 

Tysk

Tema dyr:

Tema by: 

Publisert 15. jan. 2020 15:54 - Sist endret 7. feb. 2020 15:54