Amores perros - tres historas

Trinn: Nivå III. Tema: Kunnskap om aktuelle leve- og samfunnsforhold i México. Tid: 2 uker (10 timer)

Kompetansemål

Kommunikasjon

 • skrive sammenhengende og godt strukturerte tekster i ulike sjangere
 • fortelle om, forklare og beskrive ulike emner muntlig
 • formidle kunnskap om aktuelle samfunnsforhold, historie, geografi og religion i språkområdene

Læringsmål

 • skrive sammendrag av og/eller refleksjonsnotat til innholdet i filmfortellinger
 • gjengi handling og stemning i én av historiene/delene i filmen
 • gi en utførlig personkarakteristikk 
 • tilegne seg kunnskaper om samfunnsforhold i Ciudad de México
 • tilegne seg noe kunnskap om årsakene til og konsekvensene av konflikten i Chiapas-området
 • formulere hypoteser i fortid

Ressurser

Internettsider
Generelt om Ciudad de México:

Om dagligtale og slanguttrykk 

Om levevilkår i Ciudad de México

Om konflikten i Chiapas

Forberedelser

Lærer og elever

 • Finne frem fakta om Ciudad de México
 • Sette seg inn i noen typiske meksikanske uttrykk

Plan for opplegget

Filmen består av tre historier/deler som kan studeres samlet eller enkeltvis. I dette opplegget legges det vekt på ulike språklige og innholdsmessige sider i de tre ulike delene.

Første historie/del
Octavio y Susana
Før filmen: Klassesamtale om forholdet mellom brødre i slutten av tenårene og forholdet mellom svigermor og svigerdatter som bor i samme hus. Metode: idémyldring

Se den første historien/delen (ca. 45 minutter)

Skriveoppgave basert på første del av Amores perros
Analyser familiesituasjonen til de to hovedpersonene, Ocatvio og Susana, sett i sammenheng med den sosiale konteksten. Ta gjerne med faktorer som språk, status, personlighet, beskjeftigelse og lignende.

Forslag til differensiering 
Ta for seg sangene Lucha de gigantes (Nacha Pop) og Dame el poder(Molotov): På hvilken måte er den første en beskrivelse av forholdet mellom Ramiro, Octavio og Susana? Hvilken strofe beskriver best relasjonene mellom de tre? Hva er refrenget i den andre sangen et uttrykk for?

Andre historie/del
Daniel y Valeria
Før filmen: Hver elev lager et individuelt tankekart om hva de assosierer med ordene modell og modelliv.

Se andre del av filmen (ca. 45 minutter)

Muntlig produksjon (gjerne som opptak) basert på andre del av Amores perros:
Beskriv Valeria som modell og person (personkarakteristikk). Beskriv hennes utseende, tanker, følelser og reaksjonsmåter. Hva har forandringene i livet hennes gjort med henne? 
Bruk ulike verbtider som pretérito indefinidopretérito imperfecto og pretérito pluscuamperfecto.

Tredje historie/del
El Chivo y Marú
Før filmen: Sette seg litt inn i den historiske konteksten: forkunnskaper og forståelse av begrepet guerrillero.

Se tredje del av filmen (ca. 45 minutter)

Skriveoppgave basert på tredje del av Amores perros
Gjenskap Chivos liv ved, for eksempel, å besvare ett eller flere av spørsmålene nedenfor.
Hvordan blir Chivos livssituasjon framstilt i filmen? Hvordan forandres livet hans i løpet av filmen?
Hvilket liv kunne el Chivo ha hatt hvis han ikke hadde tatt del i guerrilla-krig? Hvilket forhold kunne han ha hatt til Marú? 
Hva ville faren ønsket for datteren og seg selv?
Bruk ulike verbtider som pretérito imperfecto y pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo.

Filmen har en ganske åpen slutt. Elevene kan få i oppgave å «skrive ferdig» historiene: 
Hvordan tror du/dere det kommer til å gå med Octavio og Susana, Daniel og Valeria, El Chivo y Marú?

Evaluering og vurdering

Dette opplegget egner seg for mappevurdering. Alle de tre del-produktene kan leveres inn og kommenteres. Eleven kan utarbeide det del-produktet som eleven vurderer som a) innholdsmessig lærerikt eller b) språklig utfordrende.

Oppfølging

Arbeidet med Amores perros kan settes inn i en større kontekst der man undersøker storbyfenomener som utdanning, fattigdom, boligforhold eller lignende.

Idé og utarbeidelse

 

Tone Åstorp

Publisert 7. feb. 2020 17:06 - Sist endret 7. feb. 2020 17:32