Arquitectura y diseño moderno

Trinn: Nivå III. Tema: Spania som moteskapende, nyvinnende og trendsettende, på områder som arkitektur, interiør og klær. Tid: 5 timer.

Kompetansemål

Språklæring

  • definere egne læringsbehov, formulere mål, velge arbeidsmåter og vurdere arbeidsprosess og produkt

Kommunikasjon

  • delta i spontane samtaler og diskusjoner
  • fortelle om, forklare og beskrive ulike emner muntlig
  • gi uttrykk for egne synspunkter og tanker, opplevelser og følelser muntlig og skriftlig

Språk, kultur og samfunn

  • formidle opplevelser knyttet til estetikk og kulturformer og analysere innhold og form i litteratur, film, musikk, kunst og andre kulturformer

Læringsmål

  • beskrive og vurdere karaktertrekk ved kjente og ukjente verk
  • kjenne til noen spanske arkitekter og designere, deres liv, uttrykksmåte og stil 
  • se arkitektur og design i sammenheng med modernisering og utvikling

Ressurser

Fashion from Spain 
Diez diseñadores que deberías conocer 
101 iconos del diseño moderno, reunidos en el libro ‘Made in Spain’ (videosnutt)

Design

Artikler i El País

Arkitektur

Forberedelser

Lærer:

  • kan lage en bildeserie med kjente og mindre kjente verk og kreasjoner og/eller forberede ulike nettsider elevene kan gå inn på for å gjøre seg kjent med spanske arkitekter, designere og deres verk. 
  • forbereder sentrale språklige uttrykk til den innledende samtalen

Plan for opplegget

1. Innledende samtale: Elevene får presentert bildeserien/nettsidene lærer har forberedt og ser evt. videosnutten  101 iconos del diseño moderno. Deretter uttrykker de muntlig i par, grupper eller plenum sine første inntrykk:  De kan beskrive og karakterisere verk og produkter de har lagt merket til: farge, form, størrelse, uttrykk osv.

2. Bakgrunnskunnskap og biografier: Elevene innhenter informasjon for å få bedre kjennskap til arkitektenes/designernes liv og virke (utdanning, lære, inspirasjonskilder, innflytelse, verk, kreasjoner, tanken bak verkene/kreasjonene o.l.)  For eksempel:

3. Sammenligning: Elevene  velger ut noen verk/epoker/tendenser de kan 
sette opp mot hverandre, og beskriver og vurderer dem: kvaliteter, kunstuttrykk, markedsverdi, publikumsappell osv. Dette kan de gjøre skriftlig og / eller muntlig. Elevene velger selv arbeidsmåter og presentasjonsform. 

4. Elevene kan velge en ”bransje” de er spesielt interessert i og fordype seg for å presentere sin” designer eller «sitt» objekt.

Evaluering og vurdering

Vurdering for læring

Del 1 og 2: 

Elev og lærer lager en felles ”guide” med sentrale uttrykk og kriterier for hvilken informasjon som bør være med i del 1 og del 2.

Del 3 og 4: 

Skriftlig: Lærer kommenterer elevens skriftlige arbeid med avtalte markører for ulike feil, slik at eleven kan rette språklige feil og forbedre innhold.   
Muntlig: Elevene kommenterer hverandres sluttprodukter på innhold og presentasjon.

Oppfølging

Hvis man vil arbeide videre med temaet kan man fokusere på  bærekraftig utvikling i boligutbygging og byutvikling, for eksempel bioviviendas.  

Idé og utarbeidelse

Tone Åstorp

Publisert 7. feb. 2020 19:20 - Sist endret 7. feb. 2020 19:20