Comentar noticias en una bitácora

Trinn: Nivå III. Tema: Bruk av blogg for å kommentere nyhetsartikler og aktuelle saker. Tid: Kontinuerlig innslag gjennom hele skoleåret

Kompetansemål

Språklæring 

 • drøfte erfaringer med egen språklæring
 • definere egne læringsbehov, formulere mål, velge arbeidsmåter og vurdere arbeidsprosess og produkt
 • anvende kunnskaper om ord, setningsoppbygging, tekstbinding og språkbruk for å forbedre eget språk
 • vurdere egen språklæring og hensiktsmessige lese-, lytte-, tale- og skrivestrategier
 • bruke Internett og andre medier kritisk og bevisst som ledd i egen språklæring

Kommunikasjon

 • forstå innholdet i lengre muntlige og skriftlige autentiske tekster i ulike sjangere 
 • gi uttrykk for egne synspunkter og tanker, opplevelser og følelser muntlig og skriftlig  

Språk, kultur og samfunn

 • formidle kunnskap om aktuelle samfunnsforhold, historie, geografi og religion i språkområdene 

Læringsmål

 • lese og forstå hovedinnholdet i spanskspråklige nyhetsartikler og/eller innlegg på blogger 
 • opprette egen fagblogg for skriving av innlegg
 • lese og kommentere medelevers blogger på spansk
 •  lære nettvett og kildebruk

Ressurser

Samlesider (aviser fra ulike land)

El Nuevo Herald 
Kidon Medialink 
El Castellano (La prensa en español por países) 

Ulike bloggplattformer
Blogger 
Wordpress
Netvibes 

Eksempel hvordan man kan bygge opp en blogg i spanskundervisningen - blogg i Netvibes 

Om pedagogisk bruk av blogg i klasserommet
Blogs as class content
Nätreflekterar om sin lärprocess (svensk artikkel om nettrefleksjon og læring)

Forbredelser

Lærer

 • finne egnede artikler og/eller forberede aktuelle lenker for å veilede elevene i nettsøk  

Elever

 • finne nyhetsartikler og velge seg blogger med temaer som opptar dem: aktuelle hendelser, sport, fotball, mote, musikk miljø, politikk språklæring osv.

 

Plan for opplegget

1. Elevene leser et utvalg av artikler fra spanskspråklige aviser eller innlegg på blogger, f.eks. artikler fra La Jornada (México) og El País (Spania) om hendelsene 22. juli

¡¿En Noruega?! (La Jornada. México)
Oslo sigue bajo el impacto de la masacre

eller andre fremstillinger av Norge som

Se buscan carpinteros españoles para Noruega 
Atrapados en el norte 

2. Elevene lager en ordbank/gloseliste med nyttige ord og begreper fra tekstene, for eksempel slik

español - noruego
matanza - nedslakting, drap   
cicatrizar las heridas - lege sårene osv.

3. Elevene diskuterer hva som er god «nettikette» når man skal kommentere andres arbeid. Hvilke ord og uttrykk er greit å bruke, hvordan man ikke skal uttrykke seg overfor hverandre på en blogg.
Lage en ordbank/gloseliste på spansk med gode eksempler på språkføring for kommentering.

4. Deretter kan de velge mellom å skrive 

 1. et sammendrag på spansk av en eller flere artikler/innlegg de har lest
 2. en kommentar til artikkelen/artiklene hvor de reflekterer over hvordan denne saken blir framstilt i spanskspråklig media
 3. en reflekterende tekst om saken/emnet med sine egne tanker og inntrykk

Det er viktig at elevene før de publiserer de skrevne produktene sine, er bevisste på rett språkbruk, og på hvem mottakerne av teksten er.

5. Arbeidet publiseres på bloggen. 

6. Elevene får i oppdrag å lese og kommentere innholdet i minst to blogger til medelever.

7. Elevene kan videre

 1. lage en ukentlig nyhetsquiz med utgangspunkt i blogginnleggene. Arbeidet kan gå på omgang, to-tre elever pr. gang
 2. lage kontrollspørsmål som to – tre medelever må svare på i kommentarfeltet.
 3. spille inn nyheten med et videoverktøy, og lage nyhetssending i klasserommet.
 4. finne nyheter fra ulike land, fra ulike kilder innen et land og presentere hovedinnholdet på bloggen.

Differensiering

Stor mulighet for differensiering ettersom i elevene selv kan velge hvilke saker de vil fokusere på, hvor mye de vil skrive på bloggen, hva slags kommentarer de vil gi hverandre, hvilke blogger de ønske å lese, hvordan de ønsker å presentere og organisere stoffet på sin samleside.

Evaluering og vurdering

Formell og/eller uformell
Skriftlig vurdering:

 • Det som produseres i blogger 
 • Opplegget egner seg godt til mappevurdering; elevene velger ut innlegg de ønsker skal vurderes.
 • Hva som skal vurderes, med kriterier, avtales på forhånd. Hvis målet som skal vurderes er “drøfte erfaringer med egen språklæring”, kan elevene f.eks. skrive et blogginnlegg om hvordan de best lærer spansk ved å bruke blogg og lese/dele nyhetssaker. 

Oppfølging

Arbeid med digitale medier som blogg er en kontinuerlig prosess som kan gå gjennom hele året. Det kan være motiverende for elevene å bruke medier de kjenner til og bruker i andre sammenhenger, eller lære å bruke et nytt verktøy for læring.

Idé og utarbeiding

 

Margrethe Heltzer Anderssen

Publisert 7. feb. 2020 17:06 - Sist endret 7. feb. 2020 18:54