Comentar un video musical

Trinn: Nivå III. Tema: Kommentere sangtekster og musikkvideoer på blogg eller læringsplattform. Tid: Kontinuerlig hele skoleåret.

Kompetansemål

Språklæring

 • bruke Internett og andre medier kritisk og bevisst som ledd i egen språklæring 

Kommunikasjon

 • forstå innholdet i lengre muntlige og skriftlige autentiske tekster i ulike sjangere 
 • gi uttrykk for egne synspunkter og tanker, opplevelser og følelser muntlig og skriftlig  

Språk, kultur og samfunn

 • formidle opplevelser knyttet til estetikk og kulturformer og analysere innhold og form i litteratur, film, musikk, kunst og andre kulturformer

Læringsmål

 •  analysere form og innhold i en sangtekst 

med tilhørende musikkvideo

 • analysere sammenhengen mellom innholdet i sangen og bildene i videoen
 • lage egen fagblogg for skriving av innlegg
 •   lese og kommentere medelevers blogger og andre blogger på målspråket 
 • sette seg inn i nettvett og kildebruk 

Ressurser

«Latinoamérica» de Calle 13
Las letras de Latinoamérica

Analysespørsmål til sangtekst og musikkvideo

Ulike maler for blogger

Blogger
Wordpress 

Netvibes - eksempel på hvordan man kan bygge opp en blogg i spanskundervisningen: én blogg om fotball, én om mote og én om det å være spanjol i Norge.

Om pedagogisk bruk av blogg

Blogs as Class Content  (nyttig lenke om bruk av blogg i klasserommet)

En liten introduksjon om samskriving (av  Ingun Kjøl Wiik) 

Forberedelser

Lærer

 • se gjennom musikkvideo og sette seg inn i sangtekst på forhånd
 • kan legge ut sangteksten på pedagogisk plattform eller felles fagblogg som spanskgruppen har 

Elev

 • opprette sin egen blogg hvis han/hun ikke har opprettet en fra før 

Plan for opplegget

1. Elevene ser musikkvideoen til sangen «Latinoamérica» og med utgangspunkt i teksten lager de seg en ordbank/gloseliste med ord og uttrykk de trenger for å forstå innholdet.

2. Videre kan elevene

 1. skrive en reflekterende tekst om hvilket inntrykk de får av Latin-Amerika gjennom sammenhengen teksten og bildene gir, eller
 2. analysere bildebruken i videoen gjennom å ta for seg variasjonene i natur og folk som blir presentert, og på hvilken måte bildematerialet gjenspeiler innholdet i sangen.

Her kan analysespørsmålene til sangtekst og musikkvideo være til hjelp for eleven.

Emnet egner seg for samskriving: Elevene kan jobbe i par og opprette et felles dokument, som de  bruker til samskriving.   Slik samarbeidslæring kan øke skriveglede og språkmestring. Man lærer av hverandre, og kan inspirere hverandre.

3. De ferdige elevtekstene publiseres på blogg

4. Elevene får i oppdrag å velge seg to blogger de vil sammenlikne innholdet i, og skrive en kommentar til hver av disse.

Differensiering

Stor mulighet for differensiering fordi elevene selv kan velge hvor mye de vil skrive på bloggen, hvordan organisere egen blogg, hva slags kommentarer de vil gi hverandre, hvilke blogger de ønske å lese og kommentere. 

Evaluering og vurdering

Skriftlig vurdering. Formell og/eller uformell: 

Analysene som legges ut på bloggen.

Oppfølging

Lærer kan velge sanger som passer til de temaene som elevene jobber med.
Elevene kan selv velge andre sanger og musikkvideoer og analysere dem. Deretter deler de kommentarene og analysene på blogg.

Kommentarer

Hvis elevene vil finne ut litt mer om ulike sjangere innen musikkvideoer, kan disse relevante søkeord være: videoclip musical: narrativo, descriptivo, o conceptual, performance 

Idé og utarbeidelse

Margrethe Heltzer Anderssen

Publisert 7. feb. 2020 17:06 - Sist endret 7. feb. 2020 18:46