El crimen del Padre Amaro - un reto ético

Trinn: Nivå III. Tema:Religionens rolle i dagligliv og samfunn. Tid: 1 uke (5 timer)

Kompetansemål

Språklæring

 • anvende kunnskaper om ord, setningsoppbygging, tekstbinding og språkbruk for å forbedre eget språk

Kommunikasjon

 • skrive sammenhengende og godt strukturerte tekster i ulike sjangere

Språk, kultur og samfunn

 • formidle kunnskap om aktuelle samfunnsforhold, historie, geografi og religion i språkområdene
 • diskutere egen oppfatning av samfunnsmessige og kulturelle likheter samt ulikheter som kan være til hinder for forståelse, respekt og kommunikasjon med kulturen i målspråkområdet

Læringsmål

 • undersøke begreper knyttet til kirke og religion
 • identifisere kulturelle faktorer som påvirker meninger og oppfatninger
 • skrive om emnet i ulike sjangere

Ressurser

Internettsider

Filmanmeldelser

Fremstillinger av frigjøringsteologien

Informasjon om abort og abortklinikker i Mexico

Meninger om og holdninger til abort i Mexico:

Forberedelser

 • Introdusere relevant vokabular 
 •  Lærer og elever kan i felleskap ha idémyldring til relevant vokabular.
 •  Læreren kan sette opp en liste over relevant vokabular på norsk og elevene kan tenke seg til hva det heter på målspråket.
 •  Læreren kan sette opp en liste over relevant vokabular og elevene kan sorterer etter ordklasse/emne eller lignende.

sacerdote m
parroquia f
obispo m
carrera f eclesiástica
diócesis f
limosna f
teología f de liberación
guerrilla f
sacristán m
paralisis f cerebral
reportero m
cura m
presidente m municipal
asuntos m fl de la política
asuntos m fl de la Iglesia
aborto m
aborto m provocado
aborto m espontáneo
centro m sanitario
clínica f
consentimiento m 
urgencia f
gestación f
embarazo m
embarazo m interrumpido
delito m
violación f
feto m

ordenar
rezar
hacer exorcismos
catequizar
escandalizar
concurrir
prescindirse
denunciar
presumir
evitar 
emitir
nacer

apegad@ a la religión
apegad@ a la Iglesia
ate@
encantad@
punible
embarazada
públic@
privad@
acreditad@
vital

Plan for opplegget

I forkant av filmen
Elevene setter seg inn i skriveoppgavene, slik at de eventuelt kan ta noen notater i løpet av filmen.

Se filmen

I etterkant av filmen
Elevene velger mellom ulike skriveoppgaver med utgangspunkt i filmen: 

 1. Skriv en filmanmeldelse. 
 2. Skriv dagboknotater, enten fra Amelias dagbok eller Pater Amaros dagbok.
 3. Skriv et avisinnlegg der du er for eller imot selvbestemt abort.
 4. Skriv en avisartikkel/kronikk/avisreportasje

(1-3 sider) som inneholder disse momentene

 •  Hvorfor kan ikke Amelia og Pater Amaro være kjærester?
 •  Hva forteller filmen om prestenes forhold seg imellom? (biskopen, Padre Amaro, Don Benito, den revolusjonære presten Padre Aurelio)
 •  Hva forteller denne filmen om den katolske kirkens rolle i samfunnet? (Tenk for eksempel på ordførerfruen, kollekten, finansieringen av sykehuset, forholdet mellom Padre Benito og Don Chato.)
 • Hva er Pater Amaros forbrytelse? Hvordan forbryter han seg mot kirken, lokalsamfunnet, kjæresten Amelia og journalisten Rubén?
 • Denne filmen kunne ha vært hentet fra virkeligheten mange plasser i verden i dag. Kunne dette ha skjedd i Norge? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Forslag til differensiering 
Elevene kan

 •  lage egne ordlister og fordype seg i ulike emneord
 • velge ut / arbeide mer med én av skriveoppgavene 
 •  velge ut ett eller flere momenter i oppgave 4) og konsentrere seg om dette/disse

Evaluering og vurdering

Dette opplegget egner seg for mappevurdering. 

Egenevalueringsskjemaer der eleven må kommentere arbeidet med de ulike momentene: planlegging, progresjon, kildebruk, sjangervalg, sjangertrekk osv.
Vurdering med veiledende kommentar og karakter på språk og innhold.

Oppfølging

Dette opplegget kan være en del av et større arbeid om et latinamerikansk land.

Idé og utarbeidelse

 

Tone Åstorp

Publisert 7. feb. 2020 17:06 - Sist endret 7. feb. 2020 17:27