La violencia doméstica

Trinn: Nivå III. Tema: Vold i hjemmet. Tid: 1 uke (5-6 timer)

Kompetansemål

Språklæring

 •  bruke Internett og andre medier kritisk og bevisst som ledd i egen språklæring

Kommunikasjon

 • forstå innholdet i lengre muntlige og skriftlige autentiske tekster i ulike sjangere 
 •  delta i spontane samtaler og diskusjoner 
 • fortelle om, forklare og beskrive ulike emner muntlig
 •  gi uttrykk for egne synspunkter og tanker, opplevelser og følelser muntlig og skriftlig 

Språk, kultur og samfunn 

 •  formidle kunnskap om aktuelle samfunnsforhold, historie, geografi og religion i språkområdene 
 •  diskutere egen oppfatning av samfunnsmessige og kulturelle likheter samt ulikheter som kan være til hinder for forståelse, respekt og kommunikasjon med kulturen i målspråksområdet

Læringsmål

 • lære om et aktuelt tema i det spanske samfunnet, vold i hjemmet, ved å se på videosnutter, høre sanger og evt. se en film 
 •  kunne presentere og diskutere temaet

Ressurser

Nettressurser
Dette undervisningsopplegget er basert på følgende videosnutter fra kampanjen Maltratar a una mujer es terrorismo machista

Sanger av og med den spanske artisten Bebe 

Andreaktuelle videosnutter/kampanjer 
På YouTube finnes en rekke kampanjer mot vold i hjemmet. Relevante søkeord kan være:
Campaña / Anuncio contra el maltrato / la violencia familiar / la violencia de género / la violencia a las mujeres o.l.

Contra la violencia de la mujerPremios –es+ Prosjekt (2007/2008)
igangsatt av Ministerio de Igualdad (Spania) rettet mot temaet vold i hjemmet. LES MER 
Prosjektet bestod av en konkurranse der spanske ungdommer laget kortfilmer om temaet.  Kjente, spanske filmskapere hjalp vinnerne å filmatisere ideene/manusene deres 
Cortometraje 1° premio
Cortometraje 2° premio
Cortometraje 3° premio
Flere kortfilmer fra prosjektet ligger på YouTube

Forberedelser

Lærer 

Se gjennom og sørge for å ha aktuelle nettsider og sangtekster tilgjengelige.
Eventuelt kopiere opp Vocabulario.

Plan for opplegget

 1. Se musikkvideoen Malo som introduksjon til temaet
 2. Snakke litt om innholdet i sangteksten og temaet generelt
 3. Se filmsnutt: Campaña contra la violencia de género, primer vídeo
 4. Arbeide med ordforråd i tilknytning til filmsnutten/emnet. Se lenken Vocabulario. Elevene kan tilføye andre relevante ord / lage sin egen ordbank
 5. Se filmsnutt: Campaña contra la violencia de género, segundo vídeo
 6. Elevene diskuterer i par/grupper. Elevene kan for eksempel fortelle om hvilke inntrykk kampanjene gjør på dem og diskutere hvilken kampanje de tror vil ha størst effekt
 7. Se musikkvideo Ella
 8. Elevene finner en nyhetssak eller reportasje som er relatert til temaet og forteller litt om denne til medelever (i mindre grupper eller i plenum). Bruke spanskspråklige avisers nettsider. (Dette kan gjøres på skolen eller som hjemmearbeid.)
 9. Oppsummering

Forslag til oppsummering 

Muntlig (individuelt, i par eller grupper): 
Elevene velger ut en videosnutt de har sett og begrunner hvorfor de liker / ikke liker den. Deretter legger de dette frem for medelever i plenum.

Evaluering og vurdering

Uformell og/eller formell vurdering

Muntlig 

Fortelle fritt, i oppsummerende form om den selvvalgte nyhetssaken/reportasjen. Formidle egne tanker og følelser om nyhetssaken.

Formell vurdering 

Skriftlig

Skrive sammendrag av nyhetssaken. 
Elevene skriver innlegg på blogg om emnet/kampanjene.

Oppfølging

 •  Se en film som tar for seg emnet, f.eks. El Bola (2000) av Achero Mañas eller Te doy mis ojos (2003) av Icíar Bollaín. Trailer til El Bola finnes på YouTube.
 • Felles muntlig oppsummering etter å ha sett filmen der elevene får uttrykke hvilke inntrykk de sitter igjen med. Se og analysere form og innhold i filmen
 •  Finne statistikker over familievold i Spania, antall drap, rettssaker, dømte osv. Elevene presenterer resultatene de finner. Finne tilsvarende informasjon for land i Latin-Amerika (og evt. Norge) og sammenligne resultatene.

Kommentarer

Vold i hjemmet blir sett på som et alvorlig samfunnsproblem i Spania, og myndighetene har hatt flere kampanjer for å bekjempe dette.

Idé og utarbeidelse

 

Ingeborg L. Tyse

Publisert 7. feb. 2020 17:06 - Sist endret 7. feb. 2020 18:23