Los toros

Trinn: Nivå III. Tema: El toreo - ¿arte o barbarie?  Tid: 5 timer / 1 uke

Kompetansemål

Språklæring

 • bruke Internett og andre medier kritisk og bevisst som ledd i egen språklæring

Kommunikasjon

 • forstå innholdet i lengre muntlige og skriftlige autentiske tekster i ulike sjangere 
 • delta i spontane samtaler og diskusjoner 
 • fortelle om, forklare og beskrive ulike emner muntlig
 • gi uttrykk for egne synspunkter og tanker, opplevelser og følelser muntlig og skriftlig 

Språk, kultur og samfunn

 • formidle kunnskap om tradisjoner, skikker og levemåter i målspråkområdet 
 • formidle kunnskap om aktuelle samfunnsforhold, historie, geografi og religion i språkområdene 
 • diskutere egen oppfatning av samfunnsmessige og kulturelle likheter samt ulikheter som kan være til hinder for forståelse, respekt og kommunikasjon med kulturen i målspråksområdet 

Læringsmål

 • lære om et aktuelt tema i Spania, tyrefekting
 • kunne presentere og fortelle om emnet
 •  kunne uttrykke om man er for eller imot tyrefekting
 • kjenne litt til hvilken betydning denne tradisjonen har i dag

Ressurser

 •  Los toros – Vocabulario og PowerPoint (vedlegg 1)
 • Los toros – ¿cultura o maltrato? (PowerPoint, vedlegg 2 )(Mangler fil)

Imot tyrefekting 
Det finnes flere kampanjer imot tyrefekting på nettet, bl.a. laget av dyrevernorganisasjoner. Relevante søkeord er campaña/manifestación antitaurina, protesta/manifestación contra las corridas de toros o.l. 

For tyrefekting 

 

 

Mange tyrefektere har egne nettsider, f.eks.

 

 

Forslag til metode man kan bruke i forbindelse med dette opplegget Vindusmetoden (Skole i praksis)

Noen avisartikler om tyrefekting 

 

 

 

Forberedelser

Læreren

Ha nettsider, PowerPoint og evt. Vocabulario tilgjengelige.
Sette seg litt inn i tyrefektingens historie og den aktuelle debatten om tyrefekting i Spania. Evt. finne og gjøre klar relevante kilder (for eksempel avisartikler, leserinnlegg for eller imot tyrefekting)

Plan for opplegget

 1. Som en innledning til temaet, se filmsnutten 
 2. Arbeide med ordforråd i forbindelse med temaet tyrefekting (Vocabulario og PowerPoint).
 3. Diskusjon i grupper, for eksempel ved bruk av vindusmetoden i arbeidet med “Los toros - ¿cultura o maltrato?” (PowerPoint)
 4. Se en annen filmsnutt som viser tyrefekting.
 5. Muntlig diskusjon i par/grupper/klassen
 6. Bruke læringsplattform eller lignende verktøy: legge til en diskusjon om temaet og la elevene lage hvert sitt hovedinnlegg. Deretter kan de diskutere temaet skriftlig ved å kommentere hverandres innlegg.

Evaluering og vurdering

Uformell vurdering 

Elevene kan oppsummere muntlig hva de har lært om temaet. Dersom man bruker diskusjon på læringsplattform vil jeg ikke anbefale å vurdere innleggene med karakter, fordi elevenes spontane bruk av språket da hemmes, og litt av poenget med denne metoden da faller vekk.  

Formell vurdering 

Muntlig. Podcast eller lignende.

Skriftlig. Elevene kan skrive en tekst om temaet, for eksempel fortellende tekst, essay, avisinnlegg, blogginnlegg, avisreportasje og lignende.

Oppfølging

 •  lese og gjøre rede for avisinnlegg, blogger og lignende for eller imot tyrefekting. 
 •  sammenligne kampanjer for eller imot tyrefekting. Hvilke virkemidler og argumenter brukes? 
 • tyrefekting i Latin-Amerika. 
 • lage en presentasjon av kjente tyrefektere gjennom tidene. Hvorfor oppnådde disse tyrefekterne så stor kjendisstatus/heltestatur? 
 •  se filmen Hable con ella av Pedro Almodóvar, der en av hovedpersonene er en kvinnelig tyrefekter.

Kommentarer

 

Et tema som engasjerer elevene! Både i Spania og enkelte latinamerikanske land (for eksempel Ecuador) debatterer man nå tyrefekting, om det skal forbys, om man skal beholde oppvisningen uten at tyren blir drept osv. 

Idé og utarbeiding

Ingeborg L. Tyse

Publisert 7. feb. 2020 18:15 - Sist endret 7. feb. 2020 18:18