Ungdomstrinnet

Her finner du blant annet tips og -opplegg for fremmedspråk og engelsk. Tipsene og oppleggene er forankret i Læreplanen for fremmedspråk og engelsk og tenkt som inspirasjon og supplement til eksisterende læreverk.

Læringsressurser

Lyttetekster

Framandspråksenteret har fått overført tidlegare produsert (av Utdanningsdirektoratet) lyttemateriell frå perioden 2002-2013.

Lyttetekstane er tilgjengeleg for nedlasting eller avspeling. 

EDL - den europeiske språkdagen

På initiativ fra Europarådet i Strasbourg har Den europeiske språkdagen vært markert 26. september hvert år helt siden 2001.

Publisert 3. feb. 2020 13:14 - Sist endret 20. nov. 2020 13:02