Siste nummer av Communicare

Tema for det siste nummeret av Communicare er: Muligheter for språklæring i og etter skoleløpet

Denne utgaven av Communicare er delt inn i to bolker hvor den første presenterer en rekke tilnærminger og forslag til engelsk- og fremmedspråkundervisning i skolen, mens den andre viser ulike muligheter man har utenfor klasserommet eller etter skoleløpet. 

Språk i skolen i dag

Du kan lese artikler om Muligheter i språkundervisningen i dag og Muligheter for språklæring etter skoleløpet. 

Bokomtaler

Berit H. Blå anmelder boken Hvorfor gør jeg det, jeg gør? Refleksionshåndbog for sproglærere, skrevet av Birgit Henriksen et al., mens Lekh N. Baral anmelder Hilde Tornbys Picturebooks in the Classroom: Perspectives on Life Skills, Sustainable Development and Democracy & Citizenship. 

Overgangen mellom videregående og høyere studier

Johanna Toresen er tidligere masterstudent i tysk og har i sin masteravhandling (Lengdehopp uten tilløp? En undersøkelse av overgangen fra tyskundervisningen på skolen til tyskstudiet på universitetet i Norge) sett nærmere på overgangen fra tyskundervisningen på skolen til tyskstudiet på universitetet i Norge. Du kan også lese en kommentar på artikkelen fra UiO.

Les heftet på nett.

Last ned hele heftet.

God lesning!

Ønsker du å motta heftet? Send en mail til info@fremmedspraksenteret.no

 

 

 

Publisert 21. mai 2021 12:49 - Sist endret 21. mai 2021 13:23