Siste nummer av Communicare

Tema for det siste nummeret av Communicare er: 

Elevmedvirkning og vurdering

forside til tidsskrift med tittelen Communicare i blått

I vårutgåva av Communicare ser vi på elevmedverknad, særleg på kva elevmedverknad kan ha å seie i vurderingsarbeidet. Fleire av artiklane har utspringet sitt i innlegg på Språkdagskonferansen 2021. 

Du kan og lese ein tekst der tre tyskelevar fortel om erfaringane sine frå eit prosjekt med høg grad av elevmedverknad.

Vurdering for læring

I denne utgåva av Communicare presenterer vi eit utval velkjende metodiske tips frå Framandspråksenteret sitt materiell med ein ny vri (metodehefta Det er verdt å lese og Byggeplassen og dessutan undervisningsressursen Skriving – sirkelmodell).

Bokomtaler

Hans Erik Bugge anmeld boka Målspråket i klassrummet, skriven av Birgitta Hellqvist og Nicolas Manuguerra, mens Michelle Ann Jewett anmeld Dr. Gholdy Muhammad si bok Cultivating Genius: An Equity Framework For Culturally and Historically Responsive Literacy

God lesing!

Ønskjer du å motta heftet? Send en mail til info@fremmedspraksenteret.no

 

 

 

Publisert 22. juni 2022 08:15 - Sist endret 22. juni 2022 08:15