Byggeplassen - Metodiske tips om innlæring av ord og grammatikk

Siste tilskudd i serien av hefter med metodiske tips!

Byggeplassen er et hefte med praktiske og enkle tips til aktiviteter som kan brukes til å lære inn ord og grammatikk i engelsk- og fremmedspråkundervisningen.

Tipsene er utformet slik at elevene og læreren skal kunne ta dem i bruk med få forberedelser, samtidig som de kan tilpasses ulike situasjoner, ferdighetsnivåer og behov. Mange av tipsene legger også opp til at elevene kan være med på å påvirke utformingen av og innholdet i aktivitetene.

Heftet legger først og fremst vekt på innlæring av ord og grammatikk, men elevene får brukt andre ferdigheter også. De må lytte, lese og snakke underveis – og ikke minst samarbeide med andre elever.

Byggeplassen er det fjerde heftet i Fremmedspråksenterets serie med metodiske tips: Det er verdt å lese, Med tunga på glid og ørene på stilk, og Skriveverkstedet.

Ønsker du å motta heftet?

Send en bestilling til info@fremmedspraksenteret.no

Du finner også tipsene på nett

Publisert 24. des. 2020 06:57 - Sist endret 4. jan. 2021 07:25