Erasmus+ konferanse om Storyline-metoden

Ønsker du å lære mer om hvordan du kan jobbe tverrfaglig i skolen?

Fremmedspråksenteret tok del i det internasjonale ERASMUS + prosjektet «Education for resilience and Sustainability». Prosjektet undersøker og utvikler Storyline-metoden og metodens muligheter til undervisning og læring for et bærekraftig samfunn og elevens resiliens.

Språk spiller en sentral rolle i Storyline-metoden hvor elever utvikler egne roller og en narrativ (story) som er satt i en bestemt tid og et bestemt sted. Språk brukes for å lese og diskutere om og presentere de komplekse utfordringene som elever møter i hverdagen. Gjennom Storyline-metoden og elevenes roller, undersøker elevene nye perspektiver og utfordres til kritisk tenkning. 

Ønsker du å vite mer?
Besøk konferansen egen nettside

Publisert 18. mars 2022 14:23 - Sist endret 2. mai 2022 10:34