Fulbrightavtale

Fremmedspråksenteret har inngått avtale med The U.S.-Norway Fulbright Foundation om en "rover" (omreisende lærer) som skal ha ha sitt hovedsete i Halden.

Michelle Jewett - Regional Rover

I tillegg til å virke som omreisende "rover", skal Michelle Jewett bidra inn mot Fremmedspråksenterets nasjonale aktiviteter, Høgskolen i Østfolds lærerutdanning og språkmiljø. Michelle er tilgjengelig skoleåret 21/22.

Michelle har en ph.d. i «Education» og hun har erfaring fra videregående skoler og ungdomsskoler. Hun jobber nå som lærerutdanner ved en høyskole i New Mexico (CNM). Hun er opptatt av skrivedidaktikk, flerkulturell tilnærming til litteraturvalg og inkludering.

Vil du ha besøk av "roveren" Michelle?

Avtalen mellom Fremmedspråksenteret og Fulbright innebærer at Michelle skal bidra med sin kompetanse og erfaring fra USA inn mot ungdoms- og videregående skoler i Østfold. 

Ta kontakt med Fulbright Norway for å bestille Michelle.

Bor du utenfor Østfold?

Fortvil ikke! Se full oversikt over alle tilgjengelige "rovere" på Fulbright sin side.

Publisert 28. apr. 2021 12:36 - Sist endret 10. mai 2021 10:26