Lesesirkel – tyskspråklig litteratur

I studieåret 2022-2023 inviteres interesserte til en digital lesesirkel (Zoom) om tyskspråklig litteratur (skjønnlitteratur for voksne, kriminallitteratur, barne- og ungdomslitteratur, grafiske romaner).

Tilbudet retter seg særlig mot nåværende og tidligere tyskstudenter ved Høgskolen i Østfold, men er også åpent for andre interesserte, for eksempel tysklærere, eller andre som liker å lese tyske bøker og som gjerne vil finne noen å diskutere dem med. Samtalene i lesesirkelen foregår primært på tysk.

Møtene blir tilrettelagt av Elin Nesje Vestli (professor i tyskspråklig litteratur ved Høgskolen i Østfold). 

Det planlegges to lesesirkelmøter høsten 2022 og tre våren 2023. Første møte blir torsdag 22.9.22 kl. 18.00 (til ca. 19.30). Det er ingen forutsetning at man deltar på alle møtene. 

Den første boka vi leser, er Matthias Jüglers roman Die Verlassenen (Penguin Verlag 2021, 175 sider). Her kan du lese en kort omtale av romanen. Deretter får deltakerne anledning til å foreslå bøker de ønsker å lese og diskutere.

Om du er interessert i å delta eller har spørsmål om lesesirkelen, sender du en mail til:
Elin Nesje Vestli (elin.s.vestli@hiof.no). 
 

Publisert 3. juni 2022 09:57 - Sist endret 3. juni 2022 09:57