Samordna opptak 2021

Samordna opptak har publisert søknadstala for studieåret 2021/2022. Talet på søkjarar til engelsk aukar, medan alle de tre store framandspråka, spansk tysk og fransk, har ein stor nedgang.

Som vanleg tuftar Framandspråksenteret sin statistikk på delen søkjarar som har engelsk eller eit framandspråk som fyrsteval.

Talet inkluderer årsstudium, bachelorgradar og lektorutdanningar med framandspråk i fagkrinsen. I tillegg har Framandspråksenteret teke med lærarutdanningar med fordjuping i framandspråk.

Alle dei tre store skulespråka har ein stor nedgang i søkjarar i år. Nedgangen er litt større for spansk, men er òg stor i dei to andre språka. Medan spansk og tysk er mykje større enn fransk i skulen er fransk meir populært enn tysk i høgare utdanning.

Publisert 10. mai 2021 13:54 - Sist endret 26. mai 2021 13:55