Spørreundersøkelse 10. trinn

Delta i Fremmedspråksenterets spørreundersøkelse om språkvalg på 10. trinn

Som en del av Fremmedspråksenterets prosjekt "Generation Global", gjennomfører vi en anonym spørreundersøkelse om valg av fremmedspråk blant landets 10. klassinger.

Delta i spørreundersøkelsen

Du behøver ingen kode eller pålogging.

"Generation Global" er et samarbeidsprosjekt mellom  det skotske fremmedspråksenteret SCILT og det danske fremmedspråksenteret, Det Nationale Center for Fremmedsprog Vest, som skal øke bevisstheten i samfunnet for viktigheten av å språk- og kulturkunnskaper utenom engelsk i det moderne arbeidsmarkedet.

Det konkrete formålet er å arbeide internasjonalt og bygge nasjonale verktøykasser som henvender seg til næringslivet, rådgivere og utdanningsledere, samt til elever, foreldre og foresatte.

Les mer på prosjektets hjemmesider

Publisert 10. mai 2021 14:14 - Sist endret 10. mai 2021 14:14