Webinarer 2022

Fremmedspråksenteret arrangerer en serie webinarer for engelsk- og fremmedspråklærere i Norge om ulike praksisnære temaer knyttet til LK20. 

Fremmedspråksenteret har knyttet til seg fagpersoner fra grunnskole til UH-sektor som ønsker å bidra til en praksisrettet tolkning av de nye læreplanene i engelsk og fremmedspråk. Målet er å prøve å gi engelsk- og fremmedspråklærere verktøy som kan hjelpe dem i arbeidet med relevante temaer som motivasjon, interkulturalitet, tverrfaglighet, kommunikasjon, mm. i språkundervisningen.

Med forelesere fra både inn- og utland håper vi å kunne tilby en interessant webinarrekke med relevante temaer.

Tidligere webinarer

Publisert 21. jan. 2022 12:43 - Sist endret 13. mai 2022 10:28