Nordisk konferanse

Felles nordisk hybridkonferanse rundt temaet muntlighet/muntlig kommunikasjon i språkundervisningen på tvers af utdanningsnivåene.

Photo 137426293 / Denmark Flag © Butenkow | Dreamstime.com

Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF), Fremmedspråksenteret og Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier ved Uppsala Universitet samarbeider om en nordisk konferanse!

Konferansen er gratis.

Program og påmelding

Publisert 4. aug. 2021 11:36 - Sist endret 3. sep. 2021 15:54