Språkdagkonferanse 2022

Fremmedspråksenteret i samarbeid med Institutt for språk, litteratur og kultur (SLIK), ved Høgskolen i Østfold (HiØ) inviterer til konferanse med temaet:
Demokrati og medborgerskap i språkundervisningen/
Democracy and citizenship in the language classroom

Konferansen retter seg i første rekke mot engelsk- og fremmedspråklærere i grunn- og videregående skole og lærerutdannere, men alle interesserte er velkomne.

Logo språkdagene

Demokrati og medborgerskap i språkundervisningen

Påmelding

Konferansen er fulltegnet - det er ikke flere plasser igjen

Les mer om konferanseinnleggene

Mandag 26. september 2022 09.00 – 15:30

Fellesdelen før lunsj vil bli streamet - Zoomlenke for å følge foredragene
 

09.00 – 09.10 - Aud 2

Åpning ved Steinar Nybøle, leder for Fremmedspråksenteret og Irina Engeness, dekan ved LUSP (Fakultet for lærerutdanninger og språk)

09.10  09.55

Shifting goalposts for 21st century language education: empowering language teachers to become agents of change. Sarah Breslin, Executive Director, European Centre for Modern Languages (ECML), Council of Europe

09.55  10.10 Oppfølgingsdiskusjon/-spørsmål

10.10  10.30

Rammeverket i korte trekk: ny lærerguide til Det europeiske rammeverket for språk. Eva Thue Vold, professor, Fremmedspråksenteret/Universitetet i Oslo

10.30 –10.45 Pause: Kaffe og frukt. Mulighet for å besøke stands

10.45  11.30

Demokrati og medborgerskap i norske styringsdokumenter: Språkfagenes rolle. 
Eva Thue Vold, professor, Universitetet i Oslo og Gro Anita Myklevold, Universitetslektor, Universitetet i Sørøst-Norge

11.30 – 11.45 Oppfølgingsdiskusjon/-spørsmål

11.45 – 12.45 Lunsjpause

12.45 – 13.30 Parallellsesjon 1 / Parallel session 1

English
A: 
Translanguaging as a resource in practicing democracy in the English classroom. 
Johanna Ennser-Kananen, Associate Professor, University of Jyväskylä, Finland (Grade level: 5-13)
Sone C- Vip rommet

B: Linking Democracy and Cooperative Learning. Virginia Lockhart-Pedersen, høgskolelektor, Fremmedspråksenteret (Grade level: 1-7)
​E1-058

FrançaisLa démocratie au quotidien en classe de FLE. 
Solena Pradayrol, rådgiver i fransk, Fremmedspråksenteret
Undervisningsopplegg knyttet til temaet
E1-041

PусскийДемократия каждый день» на уроках русского языкаElena Kristian, høgskolelektor, Fremmedspråksenteret
Dette er et hybrid seminar. Lenken sendes til påmeldte i forkant av seminaret.

EspañolDemocracia cotidiana en el aula de español. Natali Seguí-Schimpke, høgskolelektor, Fremmedspråksenteret
Undervisningsopplegg knyttet til temaet
E1-059

DeutschDemokratie im Kleinen. Berit H. Blå, høgskolelektor, Fremmedspråksenteret
Undervisningsopplegg knyttet til temaet
E1-062

13.30 – 14.15 Parallellsesjon 2 / Parallel session 2

EnglishTeaching Democracy and citizenship in the English classroom through picture books. 
Ingebjørg Mellegård, førstelektor, SLIK/HiØ (Grade level: 1-10)​
E1-058

Français: Citoyenneté et compétence interculturelle en classe de français. 
Nicolas Manuguerra, universitetsadjunkt, Uppsala Universitetet
E1-041

Pусский: Методические приемы преподавания междисциплинарной темы на уровне А1-А2. Stanislav Chervyshov, russisklærer
Dette er et hybrid seminar. Foreleser deltar digitalt. Lenken sendes til påmeldte i forkant av seminaret.

Español: ¿Cómo hacer mejor uso de la literatura en la clase de ELE? 
Débora Rottenberg, universitetslektor, Uppsala Universitetet 
E1-059

Deutsch: Praktische Sprachspiele im Deutschunterricht. Gesine Roth-Ljungman, Nya Munken Schule in Linköping (Deutsch und Englisch)
E1-062

14.15 – 14.30 Pause: Kaffe og kake. Mulighet for å besøke stands

14.30 – 15.15 Parallellsesjon 3 / Parallel session 3

EnglishThe Democracy Project: a middle school / community partnership in citizenship engagement. Betsy Burrows, Fulbright Rover (Grade level: 5-13)
​E1-058

FrançaisThèmes d’actualité et citoyenneté en classe de FLEAltijana Brkan-Masud, førsteamanuensis, SLIK/HiØ
E1-041

EspañolUso de imágenes para la clase de ELE: un recurso didáctico para la educación democrática. Berit Grønn, dosent, SLIK/HiØ
E1-059

DeutschInterkulturelles Lernen - Interkulturelle Kompetenz - Ein Beitrag zu «Demokrati og medborgerskap“. Camilla Bjørke, førstelektor, SLIK/HiØ
E1-062

15.15 – 15.30

Utdeling av deltakerbevis

Overnatting
Vi har en avtale med Thon Hotell Halden
Pris per rom med frokost: 1220,- per person
Deltakerne må selv bestille rom:
https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/halden/thon-hotel-halden/   
Referanse: Språkdagkonferanse HiØ 26.9.22

 

 

Publisert 10. juni 2022 11:49 - Sist endret 17. okt. 2022 14:31